post title

Quy trình Nội soi tiêu hóa

  • 2019/11/11 09:19

Quy trình Nội soi tiêu hóa

Xem tiếp
post title

Quy trình tiếp nhận và trả kết quả xét nghiệm

  • 2019/11/11 09:17

Quy trình tiếp nhận và trả kết quả xét nghiệm

Xem tiếp
post title

Quy trình khám bệnh đối tượng Bảo hiểm y tế

  • 2019/11/11 09:14

Quy trình khám bệnh đối tượng Bảo hiểm y tế

Xem tiếp
post title

Quy trình khám bệnh đối tượng cấp cứu

  • 2019/11/11 09:12

Quy trình khám bệnh đối tượng cấp cứu

Xem tiếp
post title

Quy trình thanh toán khám, chữa bệnh Ngoại trú

  • 2019/11/11 09:10

Quy trình thanh toán khám, chữa bệnh Ngoại trú

Xem tiếp
post title

Quy trình thanh toán điều trị nội trú

  • 2019/11/11 09:05

Quy trình thanh toán điều trị nội trú

Xem tiếp
post title

Quy trình Khám bệnh đối tượng Dịch vụ

  • 2019/11/11 09:02

Quy trình Khám bệnh đối tượng dịch vụ

Xem tiếp
post title

Quy trình siêu âm

  • 2019/11/11 08:59

Quy trình siêu âm

Xem tiếp
post title

Quy trình chẩn đoán hình ảnh

  • 2019/11/11 08:57

Quy trình chẩn đoán hình ảnh

Xem tiếp
post title

Thủ tục cấp giấy ra viện, giấy chứng nhận phẫu thuật

  • 2019/11/11 08:55

Thủ tục cấp giấy ra viện, giấy chứng nhận phẫu thuật

Xem tiếp