Bệnh viện Bãi Cháy thông báo niêm yết giá bán Test nhanh Covid-19 tại Nhà thuốc Bệnh viện

  • 2021/10/07 07:40

Bệnh viện Bãi Cháy thực hiện đấu thầu và xây dựng giá sản phẩm, dịch vụ tuân thủ theo quy định của Bộ Y tế, đảm bảo mức giá Test nhanh Covid-19 tại bệnh viện là phi lợi nhuận và hợp lý nhất cho người dân. Bệnh viện Bãi Cháy xin thông báo giá bán Test nhanh Covid-19 tại nhà thuốc bệnh viện để bệnh nhân và quý khách hàng được biết, cụ thể: