Thông báo số 780/TB-BVBC về Tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo yêu cầu tại Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2021/07/14 07:44

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành Thông báo số 780/TB-BVBC ngày 12/7/2021 về Tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo yêu cầu tại Bệnh viện Bãi Cháy: