Bệnh viện Bãi Cháy phòng dịch Covid-19 cho bệnh nhân mắc bệnh lý nền

  • 2020/09/04 13:45

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbenhvienbaichay.vn%2Fvideos%2F1247087052310351%2F&show_text=0&width=260