BS CKI.Ngọ Ngọc Hiếu

  • 2019/10/24 11:24

Chức danh: Trưởng Khoa

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI

Số điện thoại: 0989062677

Link Khoa: Khoa Giải phẫu bệnh