post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo kết quả trúng tuyển Kỳ thi tuyển dụng HĐLĐ năm 2021

  • 2021/10/22 07:11

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 1224/TB-BVBC ngày 22/10/2021 thông báo kết quả trúng tuyển Kỳ thi tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2021.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Kết quả thi tuyển Hợp đồng lao động 2021

  • 2021/10/19 14:09

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Kết quả thi tuyển Hợp đồng lao động 2021 đến các thí sinh.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Kết quả thẩm định hồ sơ dự tuyển HĐLĐ năm 2021

  • 2021/09/21 21:07

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Kết quả thẩm định hồ sơ dự tuyển HĐLĐ năm 2021.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2021

  • 2021/08/13 15:59

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành Thông báo số 905/TB-BVBC ngày 13/8/2021 về Tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2021.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển HĐLĐ năm 2020

  • 2020/11/19 18:04

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển HĐLĐ năm 2020

Xem tiếp
post title

BỆNH VIỆN BÃI CHÁY THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM THI CỦA THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI TUYỂN DỤNG HĐLĐ NĂM 2020

  • 2020/11/16 16:55

Hội đồng Tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 - Bệnh viện Bãi Cháy thông báo kết quả kỳ thi tuyển lao động hợp đồng năm 2020 đến các thí sinh.

Xem tiếp
post title

BỆNH VIỆN BÃI CHÁY TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2020

  • 2020/11/16 07:50

Trong 2 ngày (14 và 15/11), Bệnh viện Bãi Cháy tổ chức kỳ thi tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Kết quả thẩm định hồ sơ dự tuyển hợp đồng lao động năm 2020

  • 2020/10/09 09:02

Ngày 8/10, Bệnh viện Bãi Cháy ra Thông báo số 1229/TB-BVBC về Kết quả thẩm định hồ sơ dự tuyển Hợp đồng lao động năm 2020.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2020

  • 2020/08/24 16:47

Ngày 24/8/2020, Bệnh viện Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) ban hành Thông báo số 984/TB-BVBC về nhu cầu tuyển dụng nhân lực Hợp đồng lao động năm 2020 cho 12 vị trí việc làm.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Điểm thi tuyển HĐLĐ năm 2019

  • 2019/11/18 10:23

Hội đồng tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2019 -Bệnh viện Bãi Cháy thông báo kết quả điểm thi Kỳ thi tuyển hợp đồng lao động vào làm việc tại Bệnh viện năm 2019

Xem tiếp