post title

Năm 2022, Bệnh viện Bãi Cháy nỗ lực vượt khó đảm bảo công tác khám chữa bệnh

  • 2022/12/30 13:07

Đảm bảo môi trường khám chữa bệnh an toàn thích ứng với dịch bệnh Covid-19. Tiên phong triển khai các giải pháp chuyển đổi số y tế nâng cao chất lượng quản lý, điều hành hoạt động khám chữa bệnh. Đẩy mạnh sáng tạo, ứng dụng các kỹ thuật y khoa tiên tiến nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị bệnh. Năm 2022 chứng kiến sự vươn mình mạnh mẽ của Bệnh viện Bãi Cháy trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy đồng hành cùng Ngành Y tế Quảng Ninh đẩy lùi đại dịch Covid

  • 2021/11/05 02:38

Từ đầu năm 2021, đối mặt với các đợt tấn công của đại dịch Covid-19, cùng với chính quyền, Ngành Y tế Quảng Ninh, Bệnh viện Bãi Cháy đã thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Y tế Quảng Ninh về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, đảm bảo môi trường khám chữa bệnh an toàn.

Xem tiếp