BSCKII. Tô Thị Thúy Hằng

  • 2019/06/19 05:19

Chức danh: Trưởng Khoa

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKII

Điện thoại: 0964.043.683

Link Khoa: Khoa Thần kinh - VLTL - PHCN