Ths.BS Nguyễn Thị Tỉnh

  • 2019/10/24 10:32

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Bác sĩ

Số điện thoại: 0979082746

Link khoa: Khoa Vi sinh

Quá trình công tác:

Bác sĩ có trình độ chuyên môn cao và có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xét nghiệm Vi sinh, xét nghiệm sinh học phân tử.

Đề cao tinh thần tập trung, trách nhiệm trong công việc, bác sĩ đã lãnh đạo hai Khoa Vi sinh và Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực cho công tác chẩn đoán và điều trị bệnh.