post title

Thông báo nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế

  • 2021/09/01 07:42

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 985/TB-BVBC ngày 31/8/2021 về thông báo nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế.

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm vật tư, sinh phẩm, hóa chất phục vụ phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 (đợt 2) của Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2021/08/31 07:42

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành Công văn số 974/TB-BVBC ngày 30/8/2021 về thông báo nhu cầu mua sắm vật tư, sinh phẩm, hóa chất phục vụ phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 (đợt 2) của Bệnh viện Bãi Cháy.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy: Thông báo nhu cầu mua sắm đồ Inox phục vụ công tác chăm sóc người bệnh năm 2021

  • 2021/08/16 18:41

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 918/TB-BVBC ngày 16/8/2021 về nhu cầu mua sắm đồ Inox phục vụ công tác chăm sóc người bệnh năm 2021

Xem tiếp
post title

Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2021

  • 2021/08/05 11:34

Sở Y tế Quảng ninh ban hành Thông báo số 3192/TB-SYT ngày 26/7/2021 về Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2021 thuộc Sở Y tế.

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm Test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 phục vụ phòng chống dịch Covid-19 năm 2021

  • 2021/07/20 15:02

Thông báo nhu cầu mua sắm Test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 phục vụ phòng chống dịch Covid-19 năm 2021

Xem tiếp
post title

Thông báo số 667/TB-BVBC về nhu cầu mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác nghiên cứu khoa học của Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2021/06/11 17:11

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 677/TB-BVBC về nhu cầu mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

Xem tiếp
post title

Thông báo số 650/TB-BVBC về nhu cầu mua sắm vật tư y tế của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2021

  • 2021/06/10 09:07

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành Công văn số 650/TB-BVBC ngày 8-6-2021 về nhu cầu mua sắm vật tư y tế năm 2021.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo nhu cầu mua sắm vật tư, sinh phẩm, hóa chất phục vụ phòng chống dịch Covid-19 năm 2021

  • 2021/06/04 15:54

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 633/TB-BVBC về việc thông báo nhu cầu mua sắm vật tư, sinh phẩm, hóa chất phục vụ phòng chống dịch Covid-19 năm 2021.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo về nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất cho xét nghiệm Invitro của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2021

  • 2021/05/24 18:10

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo về nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất cho xét nghiệm Invitro của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2021

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy Thông báo về nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư, sinh phẩm, hóa chất phục vụ phòng chống dịch Covid-19 năm 2021.

  • 2021/05/24 16:16

Bệnh viện Bãi Cháy Thông báo về nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư, sinh phẩm, hóa chất phục vụ phòng chống dịch Covid-19 năm 2021.

Xem tiếp