post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo khảo sát, đánh giá và báo giá chi phí vận hành bảo trì hệ thống xử lý nước thải y tế

  • 2023/06/26 08:26

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo khảo sát, đánh giá và báo giá chi phí vận hành bảo trì hệ thống xử lý nước thải y tế

Xem tiếp
post title

Thông báo bán công cụ dụng cụ thanh lý

  • 2023/06/21 08:14

Thông báo bán công cụ dụng cụ thanh lý

Xem tiếp
post title

Mời báo giá trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Nhà thuốc quý III năm 2023

  • 2023/06/21 03:26

Mời báo giá trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Nhà thuốc quý III năm 2023

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu sửa chữa máy gia tốc xạ trị Elekta, Synergy Plaform hỏng bơm nước làm mát hệ thống.

  • 2023/06/21 03:24

Thông báo nhu cầu sửa chữa máy gia tốc xạ trị Elekta, Synergy Plaform hỏng bơm nước làm mát hệ thống.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi cháy thông báo nhu cầu mua bản quyền phần mềm Giám định bảo hiểm y tế điện tử eGDBH

  • 2023/06/21 03:22

Bệnh viện Bãi cháy thông báo nhu cầu mua bản quyền phần mềm Giám định bảo hiểm y tế điện tử eGDBH

Xem tiếp
post title

Mời báo giá trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Nhà thuốc Quý II, III năm 2023

  • 2023/06/19 03:52

Mời báo giá trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Nhà thuốc Quý II, III năm 2023

Xem tiếp
post title

Thông báo số 880 về nhu cầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, thay thế sửa chữa các khoa phòng phục vụ hoạt động Bệnh viện

  • 2023/06/19 03:15

Thông báo số 880/BVBC-HCQT về nhu cầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, thay thế sửa chữa các khoa phòng phục vụ hoạt động Bệnh viện.

Xem tiếp
post title

Thông báo số 801/TB-BVBC mời báo giá thực phẩm chức năng phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Nhà thuốc Bệnh viện Quý II năm 2023

  • 2023/06/12 02:41

Mời báo giá thực phẩm chức năng phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Nhà thuốc Bệnh viện Quý II năm 2023

Xem tiếp
post title

Mời báo giá thực phẩm chức năng phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Nhà thuốc Bệnh viện Quý II năm 2023

  • 2023/06/12 02:39

Mời báo giá thực phẩm chức năng phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Nhà thuốc Bệnh viện Quý II năm 2023

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm kít tách chiết DNA/RNA

  • 2023/06/09 09:54

Thông báo nhu cầu mua sắm kít tách chiết DNA/RNA

Xem tiếp