post title

Thông báo số 1812 nhu cầu khắc tên khoa phòng lên dụng cụ tế bằng kim loại

  • 2023/11/30 09:06

Thông báo số 1812 nhu cầu khắc tên khoa phòng lên dụng cụ tế bằng kim loại

Xem tiếp
post title

Thông báo số 1802 về mua máy in đen trắng, màn hình máy tính và máy in màu cho khoa phòng

  • 2023/11/30 08:14

Thông báo số 1802 về mua máy in đen trắng, màn hình máy tính và máy in màu cho khoa phòng.

Xem tiếp
post title

Thông báo 1810 yêu cầu báo giá can thiệp mạch vành năm 2024

  • 2023/11/30 04:33

Thông báo 1810 yêu cầu báo giá can thiệp mạch vành năm 2024.

Xem tiếp
post title

Thông báo số 1809 về báo giá vật tư y tế phục vụ can thiệp nội soi

  • 2023/11/30 03:06

Thông báo số 1809 về báo giá vật tư y tế phục vụ can thiệp nội soi.

Xem tiếp
post title

Thông báo số 1789/BVBC-HCQT về nhu cầu mua đồ dùng cho người bệnh hằng ngày phòng yêu cầu

  • 2023/11/29 07:18

Thông báo số 1789/BVBC-HCQT về nhu cầu mua đồ dùng cho người bệnh hằng ngày phòng yêu cầu.

Xem tiếp
post title

Thông báo số 1801/TB-BVBC mời báo giá vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn

  • 2023/11/29 07:16

Thông báo số 1801/TB-BVBC mời báo giá vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2023.

Xem tiếp
post title

Thông báo 1784 về nhu cầu mua sắm bổ sung liều xạ kế cá nhân cho nhân viên bức xạ

  • 2023/11/28 03:22

Thông báo 1784/BVBC-VTTBYT về nhu cầu mua sắm bổ sung liều xạ kế cá nhân cho nhân viên bức xạ

Xem tiếp
post title

Thông báo số 1771 về nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy CT di động dùng trong phẫu thuật

  • 2023/11/24 09:04

Thông báo số 1771 về nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy CT di động dùng trong phẫu thuật

Xem tiếp
post title

Thông báo 1754 nhu cầu phun thuốc diệt muỗi và côn trùng phòng chống dịch sốt xuất huyết toàn viện

  • 2023/11/20 07:59

Thông báo 1754 nhu cầu phun thuốc diệt muỗi và côn trùng phòng chống dịch sốt xuất huyết toàn viện

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu sửa chữa, thay nắp vể xử lý nước thải

  • 2023/11/24 07:44

Thông báo nhu cầu sửa chữa, thay nắp vể xử lý nước thải

Xem tiếp