post title

Thông báo chào giá bảo dưỡng trang thiết bị y tế

  • 2022/12/02 02:16

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 1407/TB-BVBC về chào giá bảo dưỡng trang thiết bị y tế.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo nhu cầu vật tư, hóa chất xét nghiệm

  • 2022/11/29 09:34

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo nhu cầu vật tư, hóa chất xét nghiệm.

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm đèn mổ di động

  • 2022/11/28 07:53

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 1381/BVBC-TBYT ngày 25/11/2022 về nhu cầu mua sắm đèn mổ di động.

Xem tiếp
post title

Thông báo số 1355 về nhu cầu mua Hệ thống CT Scanner 128 lát cắt

  • 2022/11/21 08:45

Bệnh viện Bãi Cháy nhu cầu mua Hệ thống CT Scanner 128 lát cắt

Xem tiếp
post title

Thông báo Nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất thông dụng của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2022 (đợt 5)

  • 2022/09/27 10:27

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất thông dụng của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2022 (đợt 5)

Xem tiếp
post title

Thông báo Nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất thông dụng của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2022 (đợt 4).

  • 2022/09/27 10:24

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất thông dụng của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2022 (đợt 4).

Xem tiếp
post title

Thông báo số 905/TB-BVBC về nhu cầu mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm

  • 2022/08/10 12:44

Thông báo số 905/TB-BVBC về nhu cầu mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn

Xem tiếp
post title

Thông báo số 783/BVBC về lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

  • 2022/07/15 07:40

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 783/BVBC ngày 14 tháng 7 năm 2022 về lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá.

Xem tiếp
post title

Nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất thông dụng của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2022 (Đợt 3)

  • 2022/07/11 10:09

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 766/TB-BVBC ngày 11 tháng 7 năm 2022 về nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất thông dụng của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2022 (Đợt 3)

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo nhu cầu mua sắm vật tư y tế

  • 2022/06/02 08:04

Bệnh viện Bãi Cháy có nhu cầu mua sắm các hóa chất xét nghiệm sinh hóa phục vụ công tác chuyên môn. Các tổ chức, cá nhân quan tâm có khả năng cung thì cung cấp thông tin và báo giá hàng hóa cho bệnh viện.

Xem tiếp