post title

BS CKI. Hoàng Văn Quyết

  • 2019/10/07 08:22

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Xem tiếp
post title

BS CKI. Nguyễn Thanh Hải

  • 2019/10/07 07:55

Trưởng Khoa Răng hàm mặt

Xem tiếp
post title

BS CKI. Nguyễn Thị Vân Anh

  • 2019/10/04 10:37

Trưởng Khoa Y học cổ truyền

Xem tiếp
post title

BS CKI. Bùi Đăng Tôn

  • 2019/10/04 10:20

Phụ trách Khoa Thăm dò chức năng

Xem tiếp
post title

BS CKI. Nguyễn Duy Khắc

  • 2019/10/04 07:43

Trưởng Khoa Nội Tiêu hóa

Xem tiếp
post title

Th.s Nguyễn Thị Hiếu

  • 2019/10/02 09:30

Trưởng Phòng Tài chính Kế toán

Xem tiếp
post title

BS CKI. Bạch Vân Đông

  • 2019/10/02 07:16

Trưởng Khoa Thận lọc máu

Xem tiếp
post title

BS CKI. Đinh Hữu Thuấn

  • 2019/10/02 06:57

Trưởng Khoa Xạ trị và Y học hạt nhân

Xem tiếp
post title

BS CKI.Đào Hồng Ngự

  • 2019/10/02 06:24

Trưởng Khoa Nội Hô Hấp

Xem tiếp
post title

BS CKI. Đào Quang Ngọc

  • 2019/10/02 06:15

Trưởng Khoa Tai - Mũi -Họng

Xem tiếp