post title

BS CKII.Nguyễn Thị Huyền

  • 2019/10/02 05:53

Trưởng Khoa Nhi

Xem tiếp
post title

BSCKI. Nguyễn Đồng Nhật

  • 2019/09/17 10:59

Trưởng Khoa Khám bệnh - Cấp cứu

Xem tiếp
post title

BSCKI. Dương Xuân Hiệp

  • 2019/09/17 10:52

Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp

Xem tiếp
post title

BSCKI. Tô Thị Kim Quy

  • 2019/06/19 06:34

Trưởng Khoa Sản

Xem tiếp
post title

BSCKII. Nguyễn Tường Vân

  • 2019/06/19 05:21

Trưởng Khoa Lão - Cơ xương khớp

Xem tiếp
post title

BSCKII. Tô Thị Thúy Hằng

  • 2019/06/19 05:19

Trưởng Khoa TK-PHCN

Xem tiếp
post title

BSCKI. Nguyễn Văn Quang

  • 2019/05/14 00:58

Trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức

Xem tiếp
post title

BSCKI. Phạm Công Đức

  • 2019/05/14 00:55

Trưởng Khoa Bệnh Nhiệt Đới

Xem tiếp
post title

Ths.BS.Trần Thanh Luận

  • 2021/06/28 09:11

Phó Giám đốc Bệnh viện

Xem tiếp
post title

BSCKII. Đinh Thị Lan Oanh

  • 2019/01/17 07:44

Phó Giám đốc Bệnh viện

Xem tiếp