Bệnh viên Bãi Cháy tổ chức thăm, tặng quà cho bệnh nhi nội trú và ngoại trú

  • 2022/06/01 09:34