Bệnh viện Bãi Cháy tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19

  • 2020/08/24 12:42

Căn cứ theo Công văn số 4393/BYT-KCB ngày 18/8/2020 của Bộ Y tế, Thông báo số 1894-TB/TU ngày 18/8/2020 của Thường trực Tỉnh ủy; Công điện số 15/ĐK-UBND ngày 18/8/2020 của UBND Tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, Bệnh viện Bãi Cháy ban hành Văn bản số 969/BVBC-KHTH ngày 18/8/2020 về tăng cường kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.


Theo đó, bệnh viện dừng tiếp đón người thăm hỏi bệnh nhân. Mỗi người bệnh được đăng kí từ 1-2 người chăm nom và phải đeo thẻ thông tin do khoa, phòng cấp phát. Các khoa, phòng chỉ cho 1 người chăm sóc/người bệnh trong cùng một thời điểm.


Ngừng tiếp đón người thăm hỏi bệnh nhân, chỉ cho phép 1 người chăm sóc bệnh nhân tại một thời điểm


Các khu điều trị thực hiện chốt chặn cửa chính, hạn chế người ra vào từ 22h-6h các ngày trong tuần. Tất cả các trường hợp ra vào đều phải khai báo với bảo vệ của tòa nhà.


Đối với người bệnh đến thăm khám, bệnh viện thực hiện đón tiếp tại cổng số 1 và thực hiện phân luồng sàng lọc đúng 24/7 với quy định. Tất cả người bệnh khi đến bệnh viện thăm khám sẽ được nhân viên y tế đo thân nhiệt, thực hiện khai báo y tế, sát khuẩn tay nhanh, đeo khẩu trang. 


Đo thân nhiệt cho người bệnh đến thăm khám


Các trường hợp người bệnh có dấu hiệu về đường hô hấp (sốt, ho, khó thở…) hoặc có yếu tố dịch tễ sẽ được khám sàng lọc hô hấp riêng tại phòng khám nghi nhiễm Covid-19, đảm bảo vận chuyển an toàn, kịp thời các ca nghi nhiễm đến Khu vực Cách ly,  phòng tránh nguy cơ lây lan dịch trong bệnh viện. 


Mạc Thảo