Bệnh viện Bãi Cháy tập huấn phòng, chống dịch Covid -19 cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ

  • 2020/09/03 10:10

Căn cứ theo Công văn số 4393/BYT-KCB ngày 18/8/2020 của Bộ Y tế, Thông báo số 1894-TB/TU ngày 18/8/2020 của Thường trực Tỉnh ủy; Công điện số 15/ĐK-UBND ngày 18/8/2020 của UBND Tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, vừa qua, Bệnh viện Bãi Cháy tổ chức các lớp tập huấn cho các điều dưỡng trưởng khoa và nhân viên của 11 đơn vị kinh doanh dịch, thuê điểm tại bệnh viện về các yếu tố dịch tễ, nguy cơ bệnh truyền nhiễm, công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn và Kỹ năng sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân.


Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được cập nhật những kiến thức về tình hình dich bệnh, các quy định về phân loại người bệnh có yếu tố nghi nhiễm Covid-19 theo quy định của Bộ y tế, các kỹ năng và biện pháp phòng tránh lây nhiễm chéo như vệ sinh bề mặt, môi trường, vệ sinh tay, vệ sinh dụng cụ, trang thiết bị y tế, cách sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân…


Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn hướng dẫn mặc trang phục bảo hộ


Bác sĩ CKI Phạm Công Đức - Trưởng Khoa Bệnh Nhiệt Đới  phổ biến kiến thức về các yếu tố dịch tễ


Lớp tập huấn là hoạt động thiết thực để các học viên đến từ các công ty kinh doanh dịch vụ, thuê địa điểm tại Bệnh viện Bãi Cháy trang bị, nâng cao kiến thức, chủ động các biện pháp phòng ngừa, kỹ năng phản ứng nhanh với các tình huống của dịch bệnh. 

Qua đó các đơn vị sẽ phối hợp cùng nhân viên y tế phòng tránh nguy cơ lây lan dịch trong bệnh viện, xây dựng môi trường y tế an toàn cho người bệnh đến thăm khám mùa dịch.

Mạc Thảo