Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán chi phí Khám chữa bệnh liên quan đến dịch bệnh do nCoV gây ra

  • 2020/02/13 02:29

Bộ Y tế ban hành Công văn số 505/BYT-BH về Hướng dẫn thanh toán chi phí Khám chữa bệnh liên quan đến dịch bệnh do nCoV gây ra.