Cập nhật dịch bệnh Covid-19

  • 2020/11/19 14:36

Cập nhật lúc 18h00 ngày 5/1/2021:

*Thế giới: 86.196.364 người mắc; 1.863.094 người tử vong

5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:

*Việt Nam:

- Số ca mắc: 1594 (Cập nhật Danh sách bệnh nhân COVID-19)

- Số ca khỏi bệnh: 1339 (Cập nhật Danh sách bệnh nhân khỏi bệnh )

- Số ca tử vong: 35 (Cập nhật Danh sách bệnh nhân tử vong)