Hướng dẫn các bước khai báo y tế toàn dân

  • 2020/03/10 02:03

Làm theo hướng dẫn sau để khai báo y tế trực tuyến được nhanh chóng và chính xác.


Nguồn: vtv.vn