Kế hoạch số 281/KH-SYT ngày 3/02/2020 về Đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

  • 2020/02/13 02:25

Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 281/KH-SYT ngày 3/02/2020 về Đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.