THÔNG BÁO V/V PHÁT HIỆN SỚM CÁC TRƯỜNG HỢP MẮC MỚI VÀ PHÂN CÔNG DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ Y TẾ THU DUNG VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI CẤP DO CORONA VIRUS

  • 2020/02/01 14:14

Ngày 31/01/2020, Sở Y tế Quảng Ninh thông báo về việc phát hiện sớm các trường hợp mắc mới và phân công danh sách các cơ sở y tế thu dung và điều trị viêm phổi cấp do Corona virus.