post title

Ngày 18/10: Có 13 ca COVID-19 mới, bệnh nhân thở oxy tăng gấp đôi

  • 2023/10/19 01:05

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 18/10 của Bộ Y tế cho biết có 13 ca COVID-19 mới, giảm nhẹ so với ngày trước đó. Hôm nay, 16 bệnh nhân khỏi. Cả nước có 6 bệnh nhân thở oxy, tăng gấp đôi ngày trước đó.

Xem tiếp
post title

Ngày 17/10: Có 16 ca COVID-19 mới, 3 ca thở oxy

  • 2023/10/18 02:30

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 17/10 của Bộ Y tế cho biết có 16 ca COVID-19 mới, giảm nhẹ so với ngày trước đó. Hôm nay có 8 bệnh nhân khỏi. Cả nước còn 3 bệnh nhân thở oxy.

Xem tiếp
post title

Ngày 16/10: Ca COVID-19 mới tiếp tục tăng

  • 2023/10/17 10:29

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 16/10 của Bộ Y tế cho biết, có 25 ca COVID-19 mới, tăng gần gấp đôi so với ngày trước đó. Cả nước còn 3 bệnh nhân thở oxy.

Xem tiếp
post title

Ngày 12/10: Ca COVID-19 mới và bệnh nhân thở oxy đều tăng

  • 2023/10/13 00:45

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 12/10 của Bộ Y tế cho biết, có 27 ca COVID-19 mới. Hôm nay có 6 bệnh nhân khỏi bệnh. Cả nước có 2 bệnh nhân thở oxy, tăng so với ngày trước đó.

Xem tiếp
post title

Ngày 11/10: Có 17 ca mắc mới COVID-19

  • 2023/10/12 00:32

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 11/10 của Bộ Y tế cho biết, có 17 ca COVID-19 mới. Hôm nay có 3 bệnh nhân khỏi bệnh. Cả nước không còn bệnh nhân thở oxy.

Xem tiếp
post title

Ngày 10/10: Ca mắc COVID-19 mới tăng cao nhất 3 tuần qua

  • 2023/10/11 01:04

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 10/10 của Bộ Y tế cho biết có 36 ca COVID-19 mới. Hôm nay có 1 bệnh nhân khỏi bệnh. Bệnh nhân thở oxy là 2 ca.

Xem tiếp
post title

Ngày 9/10: Cả ca COVID-19 mới và bệnh nhân thở oxy đều tăng

  • 2023/10/10 03:00

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 9/10 của Bộ Y tế cho biết có 11 ca COVID-19 mới, tăng gấp hơn 5 lần so với ngày trước đó. Hôm nay có 8 bệnh nhân khỏi bệnh. Bệnh nhân thở oxy tăng lên 2 ca.

Xem tiếp
post title

Ngày 8/10: Chỉ có 2 ca mắc mới COVID-19

  • 2023/10/09 01:17

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 8/10 của Bộ Y tế cho biết có 2 ca COVID-19 mới, giảm so với ngày trước đó. Đây cũng là ngày có số mắc thấp nhất trong vài tuần qua. Hôm nay có 4 bệnh nhân khỏi bệnh.

Xem tiếp
post title

Ngày 5/10: Có 28 ca COVID-19 mới

  • 2023/10/06 00:59

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 5/10 của Bộ Y tế cho biết, có 28 ca COVID-19 mới, tiếp tục đà tăng so với ngày trước đó. Hôm nay có 7 bệnh nhân khỏi bệnh, cả nước không còn bệnh nhân thở oxy.

Xem tiếp
post title

Ngày 4/10: Số mắc COVID-19 mới tăng lên 27 ca

  • 2023/10/05 00:39

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 4/10 của Bộ Y tế cho biết, có 27 ca COVID-19 mới, tiếp tục đà tăng so với ngày trước đó. Hôm nay có 16 bệnh nhân khỏi bệnh, cả nước không còn bệnh nhân thở oxy.

Xem tiếp