post title

Thủ tướng chỉ thị: Cách ly toàn xã hội trong 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4/2020

  • 2020/03/31 15:57

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Xem tiếp
post title

Cập nhật dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus Corona ngày 31-3-2020

  • 2020/03/31 08:23

Cập nhật lúc 7h00 ngày 31-03-2020.

Xem tiếp
post title

Cập nhật dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus Corona ngày 30-3-2020

  • 2020/03/30 08:02

Cập nhật lúc 7h30ngày 30-03-2020

Xem tiếp
post title

Cập nhật dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus Corona ngày 25-3-2020

  • 2020/03/25 10:14

Cập nhật lúc 08h00 ngày 25-03-2020.

Xem tiếp
post title

Cập nhật dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus Corona ngày 24-3-2020

  • 2020/03/24 07:57

Cập nhật lúc 7h00 ngày 24-03-2020.

Xem tiếp
post title

Cập nhật dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus Corona ngày 23-3

  • 2020/03/23 08:13

Cập nhật lúc 05h30 ngày 23-03-2020

Xem tiếp
post title

Cập nhật dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus Corona ngày 20-3-2020

  • 2020/03/20 08:09

Cập nhật lúc 07h ngày 20-03-2020.

Xem tiếp
post title

Cập nhật dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus Corona ngày 19-3-2020

  • 2020/03/19 08:01

Cập nhật lúc 6h00 ngày 19-03-2020.

Xem tiếp
post title

Cập nhật dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus Corona ngày 18-3-2020

  • 2020/03/18 08:00

Cập nhật dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus Corona ngày 18-3-2020

Xem tiếp
post title

Cập nhật dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus Corona ngày 17-3-2020

  • 2020/03/17 07:49

Cập nhật lúc 6h30 ngày 17-03-2020

Xem tiếp