post title

Cập nhật thông tin Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) ngày 9-3

  • 2020/03/09 02:15

Cập nhật thông tin Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) ngày 9-3

Xem tiếp
post title

Cập nhật thông tin Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) ngày 6-3

  • 2020/03/06 08:56

Cập nhật lúc 1h30 ngày 06-03-2020.

Xem tiếp
post title

Cập nhật thông tin Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) ngày 25-2

  • 2020/02/25 02:43

Thế giới: 80.147 người mắc, 2.699 người tử vong.

Xem tiếp
post title

Cập nhật thông tin Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) ngày 21-2

  • 2020/02/21 01:58

Cập nhật thông tin Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) ngày 21-2

Xem tiếp
post title

Cập nhật thông tin Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) ngày 19-2

  • 2020/02/19 05:11

Cập nhật thông tin Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) ngày 19-2

Xem tiếp
post title

Cập nhật thông tin Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) ngày 17-2

  • 2020/02/17 03:02

Cập nhật thông tin Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) ngày 17-2

Xem tiếp
post title

Cập nhật dịch bệnh viêm đường hô cấp cấp do chủng mới của virus Corona mới (COVID-19) ngày 13-2-2020

  • 2020/02/13 02:48

Cập nhật dịch bệnh viêm đường hô cấp cấp do chủng mới của virus Corona mới (COVID-19) lúc 08h00 ngày 13-2-2020.

Xem tiếp
post title

WHO: Bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV được đặt tên là Covid-19

  • 2020/02/13 02:42

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tên gọi chính thức của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) là Covid-19.

Xem tiếp
post title

Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán chi phí Khám chữa bệnh liên quan đến dịch bệnh do nCoV gây ra

  • 2020/02/13 02:29

Bộ Y tế ban hành Công văn số 505/BYT-BH về Hướng dẫn thanh toán chi phí Khám chữa bệnh liên quan đến dịch bệnh do nCoV gây ra.

Xem tiếp
post title

Kế hoạch số 281/KH-SYT ngày 3/02/2020 về Đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

  • 2020/02/13 02:25

Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 281/KH-SYT ngày 3/02/2020 về Đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

Xem tiếp