Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Danh sách trúng tuyển HĐLĐ năm 2019

  • 2019/11/26 05:07

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Danh sách trúng tuyển HĐLĐ năm 2019 như sau: