Bệnh viện Bãi Cháy tiếp đoàn công tác của Cục an toàn bức xạ và hạt nhân đến khảo sát việc thực hiện các quy định về năng lượng nguyên tử

  • 2023/11/29 13:28

Chiều ngày 29/11/2023, Đoàn công tác của Cục an toàn bức xạ và hạt nhân đến khảo sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử tại Bệnh viện Bãi Cháy.


Quang cảnh buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có BsCKII. Đinh Thị Lan Oanh - phó Giám đốc Bệnh viện cùng lãnh đạo các khoa, phòng liên quan.

Bệnh viện Bãi Cháy là bệnh viện đa khoa hạng I, tuyến cuối của tỉnh Quảng Ninh có quy mô 1.000 giường bệnh, giường thực kê 1.359 giường. Số cán bộ, viên chức và người lao động trên 964 người. Trong đó, cán bộ nhân viên bức xạ: 65 người; Các loại hình công việc bức xạ đang tiến hành tại Bệnh viện Bãi Cháy bao gồm: sử dụng thiết bị X – quang chẩn đoán trong y tế, số lượng 19 thiết bị; sử dụng máy gia tốc tuyến tính trong điều trị ung thư (02 hệ thống); sử dụng dược chất phóng xạ trong y học hạt nhân.


Ks Nguyễn Thị Lân, phụ trách Công tác an toàn bức xạ báo cáo về việc triển khai công tác an toàn bức xạ tại Bệnh viện.

Bên cạnh đó, Bệnh viện luôn chấp hành nghiêm các quy định về khai báo, cấp phép đối với thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ được được sử dụng trong chẩn đoán và điều trị. Thành lập Ban ATBX, có nhiệm vụ tham mưu lãnh đạo Bệnh viện triển khai kế hoạch hàng năm về lĩnh vực năng lượng nguyên tử, đào tạo, cấp chứng chỉ, thực hiện đọc liều kế định kỳ cho nhân viên bức xạ, khám sức khỏe định kỳ đúng quy định, trang bị bảo hộ lao động và lưu giữ hồ sơ khoa học. Các văn bản pháp luật hiện hành về an toàn, kiểm soát bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ được cập nhật và bổ sung. Nhân viên làm việc với bức xạ trong toàn bệnh viện đều được học và cấp chứng chỉ về an toàn bức xạ, được đào tạo nhắc lại và bổ sung 3 năm/lần, các nhân viên mới được đào tạo cấp chứng chỉ mới và thường xuyên định kỳ tổ chức diễn tập an toàn bức xạ.
Một số hình ảnh về buổi diễn tập an toàn bức xạ hàng năm của Bệnh viện Bãi Cháy.

Bệnh viện đã thực hiện nhiều biện pháp để kiểm soát liều chiếu xạ đối với nhân viên bức xạ và công chúng; thực hiện việc kiểm xạ khu vực làm việc theo quy định: khu vực xạ trị gia tốc, khu vực Y học hạt nhân, khu vực X-quang chẩn đoán, việc kiểm xạ được tiến hành bởi đơn vị độc lập có giấy phép và chức năng thực hiện. Tiến hành thiết lập các khu vực kiểm soát tại nơi tiến hành công việc bức xạ có liều tiềm năng lớn hơn hoặc bằng 6 mSv/năm, thiết lập khu vực giám sát tại nơi có liều bức xạ tiềm năng lớn hơn 1mSv/năm và nhỏ hơn 6mSv/năm; Có đầy đủ hệ thống các biển báo, tín hiệu cảnh báo phóng xạ, nội quy an toàn bức xạ cho nhân viên, cho bệnh nhân và người nhà tại các khu vực trên…..

Trong quá trình làm việc, hai bên đã trao đổi những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai luật năng lượng nguyên tử; nguyên nhân khách quan, chủ quan gây ra những khó khăn trong quá trình triển khai luật năng lượng nguyên tử …..

Sau khi nghe báo cáo, Đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao công tác an toàn bức xạ  và tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của Bệnh viện để trình cấp có thẩm quyền xem xét, chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

Minh Khương