Bệnh viện Bãi Cháy tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2020

  • 2020/08/24 16:47

Ngày 24/8/2020, Bệnh viện Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) ban hành Thông báo số 984/TB-BVBC về nhu cầu tuyển dụng nhân lực Hợp đồng lao động năm 2020 cho 12 vị trí việc làm, cụ thể như sau:


Mẫu đơn dự tuyển