Hội nghị thẩm định đề án bổ nhiệm Phó Trưởng Khoa Tim mạch và Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và chống độc năm 2023

  • 2023/11/09 02:07

Tiếp tục thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo quản lý, ngày 8/11, Bệnh viện Bãi Cháy tổ chức Hội nghị thẩm định đề án bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng Khoa Tim mạch và Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và chống độc.

Dự và chỉ đạo hội đồng thẩm định 02 vị trí chức danh Phó Trưởng Khoa Tim mạch và Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và chống độc năm 2023 có TTƯT.BSCKI Đỗ Văn Thịnh - Phó Giám đốc Bệnh viện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định; Các thành viên trong Hội đồng thẩm định cùng cán bộ, viên chức, người lao động thuộc các khoa, phòng có nhân sự tham gia bổ nhiệm.Toàn cảnh hội nghị thẩm định

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, TTƯT.BSCKI Đỗ Văn Thịnh - Phó Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh: Việc tổ chức hội nghị thẩm định đề án công tác và lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm bổ nhiệm cán bộ là cơ sở tiền đề để đánh giá khách quan, chính xác về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các ứng viên, từ đó lựa chọn những cán bộ có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn, năng lực vào các vị trí quản lý, kịp thời kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trên địa bàn. Hội nghị cũng là dịp để các ứng viên được cọ sát, học hỏi, từ đó có thêm kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành khoa/phòng, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và phát triển Bệnh viện trong những giai đoạn tiếp theo. 


TTƯT.BSCKI Đỗ Văn Thịnh - Phó Giám đốc Bệnh viện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu tại hội nghị

Trải qua các bước giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý các khoa/phòng, 02 ứng viên là Ths.BS Đinh Danh Trình – chức vụ dự kiến bổ nhiệm Phó Trưởng Khoa Tim mạch và BSCKI. Nguyễn Ngọc Tuyền – chức vụ dự kiến bổ nhiệm Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc đã trình bày đề án công tác với các giải pháp, kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh theo hướng phát triển bền vững và đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động của khoa, giai đoạn 2023-2028. 


Ths.BS Đinh Danh Trình – chức vụ dự kiến bổ nhiệm Phó Trưởng Khoa Tim mạch trình bày đề án công tác


BSCKI. Nguyễn Ngọc Tuyền – chức vụ dự kiến bổ nhiệm Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc đề án công tác

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các ứng viên đã tự tin trình bày, đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh và hạn chế của khoa/phòng, đề xuất các giải pháp, chương trình hành động nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn kỹ thuật, đảm bảo đời sống vật chất cho người lao động trong giai đoạn tới. Sau phần trình bày, các ứng viên trả lời những câu hỏi chất vấn của Hội đồng thẩm định về định hướng phát triển chuyên sâu, giải pháp phát triển dịch vụ y tế nhằm tăng sự cạnh tranh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, giải pháp đào tạo và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao…Các thành viên hội đồng thẩm định nhận xét, góp ý cho đề án công tác của các ứng viên

Đánh giá chung của Hội đồng thẩm định, chất lượng đề án công tác cơ bản đạt mục tiêu đề ra, gắn với trọng tâm theo yêu cầu của khoa, có sự đầu tư, tìm tòi sâu với những giải pháp cụ thể, toàn diện, thể hiện sự trăn trở của cá nhân đối với sự phát triển của khoa. Hội đồng thẩm định đề nghị các ứng viên cần bổ sung những ý kiến đóng góp để đề án bổ nhiệm được hoàn thiện với chất lượng tốt nhất.
Các khoa phòng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các ứng viên

Kết thúc phần trình bày đề án, Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm cho 02 nhân sự bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý các khoa/phòng. Kết quả thẩm định đề án và lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm 02 ứng viên đều đạt tỷ lệ đánh giá cao. 

Hội đồng thẩm định, các khoa phòng chụp ảnh chúc mừng các ứng viên bảo vệ đề án đạt kết quả cao

Hội nghị thẩm định đề án công tác và lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm bổ nhiệm cán bộ quản lý năm 2023 tại Bệnh viện Bãi Cháy được tổ chức theo đúng quy trình, thể hiện tính công khai, dân chủ, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Sự thành công của hội nghị là cơ sở quan trọng để Bệnh viện hoàn thiện các bước bổ nhiệm tiếp theo, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định. 

Mạc Thảo