HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÓ CÁC KHOA PHÒNG NĂM 2021: Chức danh Phó Trưởng Khoa Sản, Khoa Quốc tế- Điều trị theo yêu cầu, Khoa Huyết học – Hóa sinh

  • 2021/07/27 13:34

Thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo quản lý, trong 2 ngày 24 – 25/7, Bệnh viện Bãi Cháy tổ chức Hội nghị thẩm định đề án bổ nhiệm Trưởng Phó các khoa phòng năm 2021 đối với Khoa Phụ Sản, Khoa Quốc tế - Điều trị theo yêu cầu, Khoa Huyết học – Hóa sinh.

Tham gia hội đồng thẩm định 3 vị trí Phó Trưởng Khoa có bác sĩ CKII Đinh Thị Lan Oanh – Phó Giám đốc Bệnh viện cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ, viên chức, người lao động thuộc các khoa có nhân sự tham gia bổ nhiệm.

 

 

Toàn cảnh hội nghị thẩm định 

 Việc tổ chức Hội nghị thẩm định đề án bổ nhiệm Trưởng Phó các khoa phòng năm 2021  là cơ sở, tiền đề để đánh giá trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các ứng viên, từ đó đưa những cán bộ có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn, năng lực vào các vị trí quản lý nhằm kịp thời kiện toàn bộ máy lãnh đạo. Đây cũng là dịp để các ứng viên được cọ sát, học hỏi, từ đó có thêm kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành khoa/phòng, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và phát triển Bệnh viện trong những giai đoạn tiếp theo. 

Trải qua các bước giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý các khoa/phòng, 3 ứng viên đã tham gia trình bày đề án công tác theo từng vị trí chức danh, cụ thể:

STT

Họ tên

Chức danh bổ nhiệm

Nội dung đề án

1

BSCKI. Nguyễn Văn Mạnh

Phó Trưởng khoa Phụ sản

"Nâng cao chất lượng và hiệu quả khám chữa bệnh theo hướng phát triển bền vững tại khoa Phụ sản - Bệnh viện Bãi Cháy giai đoạn 2021-2025"

2

Ths.Bs Giáp Hùng Mạnh

Phó Trưởng khoa Quốc tế & Điều trị theo yêu cầu

"Nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc tại khoa Quốc tế & Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Bãi Cháy giai đoạn 2021-2025".

3

BSCKI. Trần Thị Nhung

Phó Trưởng khoa Huyết học - Hóa sinh

 

"Giải pháp, kế hoạch xây dựng và phát triển khoa Huyết học - Hóa sinh giai đoạn 2021-2025"

 

 BSCKI. Nguyễn Văn Mạnh trình bày đề án bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng Khoa Phụ sản

 

BSCKI. Trần Thị Nhung trình bày đề án bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng Khoa Huyết học – Hóa sinh

 

Ths.Bs Giáp Hùng Mạnh trình bày đề án bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng Khoa Quốc tế - điều trị theo yêu cầu

Sau phần trình bày, các ứng viên trả lời những câu hỏi chất vấn của Hội đồng thẩm định cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt tham dự tại Hội nghị. Đánh giá chung của Hội đồng thẩm định, các ứng viên đã có phần thuyết trình tự tin, mạch lạc; chất lượng các đề án công tác đặt ra mục tiêu, phương hướng phát triển rõ ràng, gắn với trọng tâm theo yêu cầu của từng khoa, có sự đầu tư, tìm tòi sâu với những giải pháp cụ thể, toàn diện, thể hiện sự trăn trở, cầu thị của cá nhân đối để nâng cao chất lượng dịch vụ, kĩ thuật, nhân lực của bệnh viện đa khoa hạng I tuyến cuối của tỉnh.

 

 

 

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm từ các cán bộ, viên chức, người lao động tại khoa/phòng cho các chức danh Phó Trưởng Khoa

Kết thúc phần trình bày đề án, Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm cho 3 nhân sự bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý các khoa/phòng. Kết quả thẩm định đề án và lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm 3 ứng viên đều đạt tỷ lệ đánh giá cao. Đây là cơ sở để Bệnh viện hoàn thiện các bước bổ nhiệm tiếp theo, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định.

 

 

 

 

Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp

Hội nghị thẩm định đề án công tác và lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm bổ nhiệm cán bộ quản lý năm 2021 tại Bệnh viện Bãi Cháy được tổ chức theo đúng quy trình, thể hiện tính công khai, dân chủ, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, từ đó lựa chọn cán bộ có năng lực trình độ, có phẩm chất, đạo đức tốt để kiện toàn công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển thương hiệu Bệnh viện Bãi Cháy trong những năm tiếp theo.

Mạc Thảo - Dương Huy