BỆNH VIỆN BÃI CHÁY THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM THI CỦA THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI TUYỂN DỤNG HĐLĐ NĂM 2020

  • 2020/11/16 16:55

Hội đồng Tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 - Bệnh viện Bãi Cháy thông báo kết quả kỳ thi tuyển lao động hợp đồng năm 2020 đến các thí sinh.


Chuyên ngành Điều dưỡng

Chuyên ngành kỹ thuật y

Chuyên ngành dược sĩ


Chuyên ngành Kế hoạch tổng hợp

Chuyên ngành Quản lý chất lượng


Chuyên ngành Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

Chuyên ngành Tổ chức cán bộ

Chuyên ngành Văn thư lưu trữ

Chuyên ngành Kế toánChuyên ngành Vật tư - Thiết bị y tế