Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển HĐLĐ năm 2020

  • 2020/11/19 18:04

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển HĐLĐ năm 2020