Bệnh viện Bãi Cháy thông báo kết quả trúng tuyển Kỳ thi tuyển dụng HĐLĐ năm 2021

  • 2021/10/22 07:11

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 1224/TB-BVBC ngày 22/10/2021 thông báo kết quả trúng tuyển Kỳ thi tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2021.