Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2021

  • 2021/08/13 15:59

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành Thông báo số 905/TB-BVBC ngày 13/8/2021 về Tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2021.File đính kèm:mẫu đơn đăng kí dự tuyển năm 2021