post title

Thông báo số 614 về nhu cầu bảo dưỡng điều hòa các khu nhà theo kế hoạch 2024

  • 2024/04/17 03:27

Thông báo số 614/BVBC-HCQT về nhu cầu bảo dưỡng điều hòa các khu nhà theo kế hoạch 2024

Xem tiếp
post title

Thông báo 607 nhu cầu sửa chữa hệ thống cấp nước PCCC

  • 2024/04/17 01:29

Thông báo 607 nhu cầu sửa chữa hệ thống cấp nước PCCC

Xem tiếp
post title

Thông báo 608 nhu cầu phun thuốc diệt muỗi và côn trùng phòng chống dịch sốt xuất huyết

  • 2024/04/16 06:17

Thông báo 608 nhu cầu phun thuốc diệt muỗi và côn trùng phòng chống dịch sốt xuất huyết

Xem tiếp
post title

Thông báo 571 nhu cầu sửa chữa dây nội soi dạ dày

  • 2024/04/16 02:15

Thông báo 571 nhu cầu sửa chữa dây nội soi dạ dày

Xem tiếp
post title

Thông báo 570 nhu cầu sửa chữa chống thấm

  • 2024/04/15 04:02

Thông báo 570 nhu cầu sửa chữa chống thấm

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua thay thế bóng UV cho tủ an toàn sinh học và đèn UV di động

  • 2024/04/12 03:15

Thông báo nhu cầu mua thay thế bóng UV cho tủ an toàn sinh học và đèn UV di động

Xem tiếp
post title

Thông báo 542 thông báo nhu cầu mua cân trọng lượng

  • 2024/04/11 08:54

Thông báo 542 thông báo nhu cầu mua cân trọng lượng

Xem tiếp
post title

Thông báo 560 nhu cầu mua ấn chỉ

  • 2024/04/10 09:44

Thông báo 560 nhu cầu mua ấn chỉ

Xem tiếp
post title

Thông báo 541 nhu cầu mua sắm bộ xử lý trung tâm của hệ thống đo liều tương đối và máy đo liều tuyệt đối trong xạ trị

  • 2024/04/10 07:11

Thông báo 541 nhu cầu mua sắm bộ xử lý trung tâm của hệ thống đo liều tương đối và máy đo liều tuyệt đối trong xạ trị

Xem tiếp
post title

Thông báo 320 chào giá cung cấp thuốc phục vụ khám chữa bệnh

  • 2024/03/08 03:20

Thông báo 320 chào giá cung cấp thuốc phục vụ khám chữa bệnh

Xem tiếp