Bệnh viện Bãi Cháy thông báo nhu cầu mua sắm trang thiết bị từ quỹ phát triển năm 2022

  • 2022/08/12 10:24

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo nhu cầu mua sắm trang thiết bị từ quỹ phát triển năm 2022.

File đính kèm: 916/TB-BVBC