Quyết định công khai dự toán thu chi ngân sách quý 2/2022 và 6 tháng đầu năm 2022

  • 2022/07/20 09:31

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành quyết định công khai dự toán thu chi ngân sách quý 2/2022 và 6 tháng đầu năm 2022.

File đính kèm: quyết định 1446/QĐ-BVBC