Thông báo nhu cầu thay thế bo mạch cho máy Holter huyết áp ABP 320

  • 2023/09/19 08:54

Thông báo nhu cầu thay thế bo mạch cho máy Holter huyết áp ABP 320.File đính kèm: Thông báo số 1347