Thông báo số 1837 yêu cầu báo giá Vật tư phục vụ chuyên khoa tiêu hóa của Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2023/12/04 08:20

Thông báo số 1837 yêu cầu báo giá Vật tư phục vụ chuyên khoa tiêu hóa của Bệnh viện Bãi Cháy