Nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất thông dụng của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2022 (Đợt 3)

  • 2022/07/11 10:09

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 766/TB-BVBC ngày 11 tháng 7 năm 2022 về nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất thông dụng của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2022 (Đợt 3).


File đính kèm: công văn 766/TB-BVBC