Thông báo 1310 về nhu cầu thí nghiệm định kỳ 05 trạm biến áp, đo kiểm tra tiếp địa chống sét các tòa nhà Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2023/09/12 08:44