Thông báo số 1273 về nhu cầu Thẩm định giá gói thầu dịch vụ vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2023/09/08 09:43