Bệnh viện Bãi Cháy: Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

  • 2019/12/05 03:36

Ngày 19/9/2019, Bệnh viện Bãi Cháy đã có Bản công bố số 1072/BVBC-ĐT&CĐT về Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.