Bệnh viện Bãi Cháy đạt 4,22/5 điểm theo Bộ tiêu chí Đánh giá chất lượng Bệnh viện của Bộ y tế

  • 2019/12/06 07:59

Ngày 5/12, Đoàn Kiểm tra của Sở y tế Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Tiến Hưng – Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn cùng cán bộ, chuyên viên Sở Y tế và các bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra cuối năm 2019 tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Về phía Bệnh viện Bãi Cháy có Bác sĩ CKI. Giang Quốc Duy – Giám đốc Bệnh viện, Bác sĩ CKII Lê Ngọc Dũng – Phó Giám đốc Bệnh viện, Bác sĩ CKI. Đỗ Văn Thịnh – Phó Giám đốc Bệnh viện cùng các Trưởng, Phó Khoa, phòng phục vụ đoàn kiểm tra.


Đoàn kiểm tra của Sở Y tế làm việc tại Bệnh viện Bãi Cháy

Đoàn kiểm tra Bệnh viện ở 2 nội dung chính là: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 và kết quả thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm; Đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 6859/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Sau khi kiểm tra nội dung các tiêu chí đánh giá và thực tế tại các Khoa, Phòng, Đoàn đã tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện. Trong năm 2019, Bệnh viện Bãi Cháy đã chủ động, sáng tạo, tích cực triển khai nhiều giải pháp và hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là đơn vị đi đầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh với việc triển khai thẻ khám bệnh thông minh tích hợp tính năng thanh toán không dùng tiền mặt, triển khai đăng ký khám bệnh Online, tin nhắn thương hiệu để thông báo kết quả cận lâm sàng, hoàn thành phân hệ kết nối hóa đơn điện tử.... Nhờ đó rút ngắn thời gian, quy trình khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 


Bác sĩ CKI. Giang Quốc Duy - Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy báo cáo kết quả hoạt động của Bệnh viện trong năm 2019

Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư hiện đại phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân; sử dụng nguồn lực tài chính hiệu quả  đảm bảo cho hoạt động chi thường xuyên; tiếp tục đẩy mạnh thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển của đơn vị. Hệ thống quản lý chất lượng tiếp tục hoạt động hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng bệnh viện; công tác chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới được thường xuyên quan tâm; công tác nghiên cứu khoa học đạt kết quả cao với 76 đề cương nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở và sáng kiến cải tiến kỹ thuật được nghiệm thu, triển khai 2 Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và 1 đề tài cấp ngành. Bệnh viện tích cực ứng dụng nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật loại đặc biệt điều trị bệnh cho người bệnh; các chỉ tiêu hoạt động chuyên môn tiếp tục được củng cố và tăng cường…

Kết quả khám, chữa bệnh ngoại trú đạt 339.795 lượt (đạt 107,87%), điều trị nội trú đạt 45.429 lượt (đạt 93,48%); tổng số giường bệnh thực kê là 1.257 giường (vượt số giường bệnh kế hoạch Sở Y tế giao đầu năm là 1.000 giường).

Về kết quả thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm của ngành, Bệnh viện đã triển khai thực hiện đầy đủ những nội dung nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, chất lượng chuyên môn, triển khai phổ biến, quán triệt các chủ trương của nhiệm vụ, có kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đến từng khoa phòng.  

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đoàn kiểm tra công bố điểm tổng kết đánh giá Bệnh viện Bãi Cháy như sau: Điểm thực hiện 5 nhiệm vụ trong tâm là 92,1/100 điểm và Kết quả đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện (gồm 83 tiêu chí) với tổng điểm 351/380 điểm, điểm trung bình mỗi tiêu chí là 4,22/5 (cao hơn năm 2018 là 4,09).


Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu kết luận buổi làm việc

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Tiến Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế - Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả Bệnh viện Bãi Cháy đạt được trong năm 2019. Bám sát chỉ đạo của tỉnh và của ngành, Ban Giám đốc Bệnh viện đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời kỳ tự chủ tài chính với cách làm chủ động, sáng tạo, các chỉ tiêu chuyên môn đạt và vượt kế hoạch được giao, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Y tế Quảng Ninh. Đặc biệt, Bệnh viện Bãi Cháy là điểm sáng, đơn vị đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác khám chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính trong toàn ngành.

Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Bệnh viện Bãi Cháy cần khắc phục các hạn chế còn tồn tại và đưa ra giải pháp kịp thời nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng bệnh viện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó cần chú trọng một số vấn đề như: xây dựng chiến lược đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao, hoàn thiện và đẩy mạnh thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt; rà soát, sửa đổi các quy trình kĩ thuật, hướng dẫn điều trị; ưu tiên công tác phòng chống nhiễm khuẩn tại các Khoa HSTC, Khoa HSTC, Khoa PTGMHS, các phòng thủ thuật; tăng cường hoạt động giám sát sử dụng kháng sinh của Hội đồng thuốc và điều trị; tiếp tục xây dựng nguồn tài chính tự chủ và sử dụng nguồn thu có hiệu quả nhằm đảm bảo hoạt động chuyên môn, thu nhập tăng thêm của cán bộ công chức, viên chức, người lao động cùng các hoạt động khác…
Đoàn kiểm tra tại các khoa, phòng bệnh của Bệnh viện Bãi Cháy


Đoàn kiểm tra khảo sát sự hài lòng của nhân viên y tế tại Bệnh viện

Thay mặt Bệnh viện, BS CKI Giang Quốc Duy – Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy tiếp thu ý kiến nhận xét, đánh giá của Đoàn kiểm tra. Thời gian tới, Bệnh viện Bãi Cháy sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khẩn trương khắc phục những mặt hạn chế còn tồn tại để nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và du khách, xây dựng bệnh viện phát triển bền vững, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của y tế Quảng Ninh trong giai đoạn mới.

Mạc Thảo - Đình Hải