Xét tặng Danh hiệu Thầy thuốc nhân dân và Thầy thuốc ưu tú cho 2 bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2019/08/09 09:40

Ngày 9/8. Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Vũ Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì đã tiến hành họp. 2 cá nhân của Bệnh viện Bãi Cháy xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” và “Thầy thuốc Ưu tú” đều đạt số phiếu tín nhiệm cao của Hội đồng cấp tỉnh.

Tham gia Hội đồng cấp tỉnh xét tặng có đồng chí Nguyễn Trọng Diện – Giám đốc Sở Y tế, Phó Chủ tịch hội đồng; đồng chí Phạm Hồng Thắng – Trưởng Ban Thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng và các đồng chí ủy viên tham gia.


Hội đồng bỏ phiếu xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” tỉnh Quảng Ninh lần thứ 13, năm 2020. (Ảnh: Thu Giang CDC)

Danh sách xét tặng lần này có 31 trường hợp, trong đó Thầy thuốc Ưu tú là 28 trường hợp, thầy thuốc Nhân dân là 3 trường hợp. Sau khi thẩm định các tiêu chí, điều kiện, phân tích, đánh giá thành tích, đóng góp của các cá nhân, Hội đồng xét tặng đã tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả, 3/3 trường hợp trong danh sách có số phiếu đủ theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân; 20/28 trường hợp có số phiếu đủ theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.


Bác sĩ CKI. Đỗ Văn Thịnh – Phó Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy (bên trái) và Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ CKII Lê Ngọc Dũng – Phó Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy (bên phải) trong danh sách đề cử

Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ CKII Lê Ngọc Dũng – Phó Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy trong danh sách đề xuất danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”; Bác sĩ CKI. Đỗ Văn Thịnh – Phó Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy trong danh sách đề xuất danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” đều đạt số phiếu tín nhiệm cao của Hội đồng cấp tỉnh.

Đồng chí Vũ Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng nhấn mạnh: Các trường hợp được Hội đồng bỏ phiếu thông qua lần này đều là những đồng chí có tài năng, đạo đức, nhiều thành tích xuất sắc về chuyên môn, được nhân dân, người bệnh, đồng nghiệp tín nhiệm. Trên cơ sở kết quả phiếu bầu, đồng chí yêu cầu Sở Y tế tổ chức thông báo kết quả bình xét của Hội đồng cấp tỉnh tới hội đồng cấp cơ sở, hoàn thiện hồ sơ các bước tiếp theo báo cáo tỉnh và trình Hội đồng xét tặng cấp Nhà nước./.

Mạc Thảo - Đình Hải