post title

Quyết định số 1736/QĐ-BVBC về việc ban hành Bộ tài liệu chuẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp tại Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2021/01/27 13:45

Quyết định số 1736/QĐ-BVBC về việc ban hành Bộ tài liệu chuẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp tại Bệnh viện Bãi Cháy

Xem tiếp
post title

Quyết định số 525/QĐ-BVBC về việc ban hành sửa đổi, bổ sung "Bộ tài liệu Quy trình kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh" tại Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2021/01/27 12:52

Quyết định số 525/QĐ-BVBC về việc ban hành sửa đổi, bổ sung "Bộ tài liệu Quy trình kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh" tại Bệnh viện Bãi Cháy

Xem tiếp
post title

Thủ tục hành chính Cấp bản phô tô kết quả lâm sàng, cận lâm sàng trong hồ sơ bệnh án

  • 2019/12/05 01:53

Thủ tục hành chính Cấp bản phô tô kết quả lâm sàng, cận lâm sàng trong hồ sơ bệnh án

Xem tiếp
post title

Thủ tục tra cứu kết quả khám bệnh trực tuyến

  • 2019/11/28 05:09

Thủ tục tra cứu kết quả khám bệnh trực tuyến

Xem tiếp
post title

Thủ tục đăng kí khám bệnh trực tuyến

  • 2019/11/28 03:47

Đăng kí khám bệnh trực tuyến

Xem tiếp
post title

Thủ tục cấp thẻ khám bệnh thông minh

  • 2019/11/28 03:37

Thủ tục cấp thẻ khám bệnh thông minh tại Bệnh viện Bãi Cháy

Xem tiếp
post title

Tiếp nhận, giải đáp thắc mắc của người bệnh, người đại diện của người bệnh về lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

  • 2019/11/11 10:02

Tiếp nhận, giải đáp thắc mắc của người bệnh, người đại diện của người bệnh về lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

Xem tiếp
post title

Cấp bản báo cáo y tế Medical Report cho người bệnh nước ngoài đã nằm viện

  • 2019/11/11 10:00

Cấp bản báo cáo y tế Medical Report cho người bệnh nước ngoài đã nằm viện

Xem tiếp
post title

Cấp bản báo cáo y tế Medical Report cho người bệnh nước ngoài đang nằm viện

  • 2019/11/11 09:58

Cấp bản báo cáo y tế (Medical Report) cho người bệnh nước ngoài đang nằm viện

Xem tiếp
post title

Thủ tục hành chính Giải quyết người bệnh tử vong không có người nhận

  • 2019/11/11 09:52

Thủ tục hành chính Giải quyết người bệnh tử vong không có người nhận

Xem tiếp