Các biện pháp phòng dịch mới của Quảng Ninh theo Điện khẩn của UBND tỉnh ngày 18/8

  • 2020/08/21 09:12

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, sáng 18/8, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Điện khẩn số 15 /ĐK-UBND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.