Bệnh viện Bãi Cháy tập huấn An toàn, vệ sinh lao động năm 2019

  • 2019/05/14 00:51

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người lao động trong việc phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, góp phần hạn chế tai nạn trong bệnh viện. Ngày 4-5, Bệnh viện Bãi Cháy tổ chức lớp tập huấn “Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động” năm 2019 cho các cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế.


Toàn cảnh chương trình tập huấn

Tại buổi tập huấn, Cán bộ Trung tâm tư vấn pháp luật và huấn luyện an toàn lao động Công đoàn tỉnh Quảng Ninh đã phổ biến các nội dung về: Một số quy định của Pháp luật và kiến thức cơ bản về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động; Những điểm mới về Pháp luật an toàn, vệ sinh lao động và thực tiễn thi hành; Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động; Biện pháp và tiêu chuẩn về an toàn lao động, vệ sinh lao động; thời gian lao động, thời gian nghỉ ngơi; Bảo hiểm tai nạn lao động.

Thông qua tập huấn, các học viên đã nắm được các vấn đề liên quan đến công tác vệ sinh lao động, công tác đảm bảo an toàn và sức khỏe của người lao động trong môi trường y tế, kỹ năng hoạt động về công tác bảo hộ lao động, kỹ năng xử lý tình huống về an toàn lao động... Từ đó áp dụng kiến thức, kĩ năng đã tập huấn vào thực tiễn công việc một cách an toàn, hiệu quả.

Chương trình tập huấn ANTVSLĐ tại Bệnh viện Bãi Cháy sẽ diễn ra từ ngày 5/5 – 25/5 vào các ngày cuối tuần.

Mạc Thảo - Đình Hải