Thông báo nhu cầu mua sắm trang phục bảo hộ cho nhân viên y tế năm 2022

  • 2022/01/19 03:48

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 94/TB - BVBC ngày 18/1/2022 thông báo nhu cầu mua sắm trang phục bảo hộ cho nhân viên y tế năm 2022.

File đính kèm: Công văn số 94 - TB/BVBC